środa, 17 lipca, 2024

Pedagog

Żeby mi się chciało, tak jak mi się nie chce – słów kilka o MOTYWACJI

Coraz częściej słyszę od rodziców, nauczycieli i samych uczniów, że brak im motywacji? Dlatego postanowiłam przybliżyć nieco ten temat. Zastanawialiście się co sprawia, że chce się nam uczyć, pracować, ćwiczyć...

„W kręgu rodziny – czyli jak się porozumieć z własnym dzieckiem?”

Im starsze dziecko, tym trudniej rodzicom przekonać je o słuszności swoich poglądów. Dzieci coraz częściej zaczynają wyrażać własne zdanie, próbują forsować własne poglądy i...

Terminy używane w opiniach i orzeczeniach

Inteligencja ogólna, werbalna (słowna) i niewerbalna (bezsłowna) – trzy obszary funkcjonowania intelektualnego, które możemy mierzyć za pomocą badania skalą inteligencji D. Wechslera (WISC-R). wyniki są sformułowane w postaci...

„Leniuszek, nieudacznik, ofiara – jak walczyć z wyuczoną bezradnością”

Otaczający nas świat nieustannie się zmienia, co wymaga także zmian od nas samych, rodziców, wychowawców, dzieci. Umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków jest ważnym czynnikiem, który umożliwia...

Prawidłowy słuch ważnym elementem funkcjonowania dziecka

Powodzenie szkolne dziecka zależy od bardzo wielu czynników zależnych i niezależnych od niego. Jednym z takich czynników jest słuch. W ostatnich czasach lekarze specjaliści biją na alarm, iż coraz więcej...