Kontakt

Adres:
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
96-100 Skierniewice
ul. Konstytucji 3 Maja 6
Tel. (46) 834 59 66
Tel. 666 356 165

e-mail: pppp@powiat-skierniewice.pl

Godziny otwarcia Poradni:
Pon. – Pt. w godz. 8.00 – 17.00

Sekretariat Poradni czynny:
Pon. – Pt. w godz. 8.00 – 16.00

mgr Emilia Safianowska – Dyr. Poradni, psycholog, doradca zawodowy, terapeuta SI

mgr Anna Jaskólska, pedagog –

mgr Alina Marzena Wesołowska, pedagog

mgr Agnieszka Supera, pedagog

mgr Aneta Piątkowska, psycholog

mgr A. Siwińska-Iwańczyk, psycholog

mgr Dorota Rzepecka, neurologopeda

mgr Monika Nagórska-Jacak, neurologopeda

mgr Małgorzata Augustowska – oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny