Oferta

OFERTA PORADNI
rok szkolny 2023/2024

 

TEMATYKA RODZAJ ZAJĘĆ DLA KOGO? MIEJSCE REALIZACJI OSOBA

ODPOWIEDZIALNA

Przystępnie o spektrum autyzmu Wykład/prelekcja nauczyciele, rodzice szkoły Emilia Safianowska
 

Telefon – realne zagrożenie dla rozwoju małych dzieci

 

prelekcja rodzice dzieci w wieku przedszkolnym przedszkole Monika Nagórska-Jacak
Diagnoza ryzyka niepowodzeń szkolnych u dzieci 5-6-letnich (ocena pedagogiczno-logopedyczna) badania profilaktyczne dzieci 5-6-letnie p-le/szkoła Agnieszka Supera

Monika Nagórska-Jacak

Profilaktyczne badania pedagogiczne uczniów klas  IV szkoły podstawowej pod kątem zagrożenia wystąpienia dysleksji badania profilaktyczne uczniowie kl. IV na terenie szkoły Marzena Wesołowska

Agnieszka Supera

Profilaktyczne/przesiewowe badania słuchu (z wykorzystaniem narzędzia SAT), wzroku (przesiewowa ocena funkcji wzrokowych) oraz postawy u uczniów klas I-III szkoły podstawowej jako czynniki wpływające na niepowodzenia edukacyjne badania profilaktyczne

 

uczniowie kl. I-III szkoły podstawowej na terenie szkoły Marzena Wesołowska
Przesiewowe badania zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego u uczniów kl. I narzędziem Neuroflow® Badania profilaktyczne uczniowie kl. I na terenie szkół Małgorzata Augustowska
Jaki wpływ na efekty uczenia się ma słuch, wzrok oraz postawa dziecka” – prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym prelekcja rodzice dzieci w wieku przedszkolnym na terenie przedszkola Marzena Wesołowska
Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców podnoszące kompetencje wychowawcze warsztat rodzice na terenie poradni Aneta Piątkowska

Anna Jaskólska

Trening Umiejętności Społecznych TUS cykl spotkań różne grupy wiekowe na terenie poradni Aneta Piątkowska

Anna Jaskólska

Małgorzata Augustowska

„Wychowanie to wyzwanie” – wychowawcza rola rodziny prelekcja rodzice na terenie szkół, przedszkoli Anna Jaskólska

 

„Rola specjalistów szkolnych w pracy z uczniem, rodzicem, nauczycielem” spotkanie szkolni specjaliści (psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi) na terenie poradni Anna Jaskólska
„Pozaintelektualne wyznaczniki powodzenia szkolnego uczniów” prelekcja rodzice na terenie szkół Agnieszka Siwińska-Iwańczyk
„Mózg dziecka kontra ekrany” prelekcja rodzice na terenie przedszkoli Agnieszka Siwińska-Iwańczyk
 „ Nie ma ryby bez ości i nie ma człowieka bez złości” czyli jak panować nad negatywnymi zachowaniami Zajęcia warsztatowe uczniowie klas III, IV i V na terenie szkół Agnieszka Supera

 

Misja szkoleniowa poradni 2023-2024