Pytania i odpowiedzi

W jaki sposób można zapisać dziecko na wizytę do Poradni?

Na wizytę do psychologa, pedagoga, logopedy rodzice zapisują swoje dziecko telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni.

Czy zajęcia w Poradni są płatne?

Pomoc udzielana przez poradnię jest bezpłatna.

Czy potrzebne jest skierowanie do specjalisty w Poradni?

Nie. Wizyta u specjalisty (psycholog, pedagog, logopeda) jest dobrowolna i zależna tylko od decyzji rodzica lub pełnoletniego ucznia.

Czy na pierwszej wizycie z dzieckiem u specjalisty konieczna jest obecność rodziców?

Tak. Na wizycie w Poradni musi być obecny przynajmniej jeden z rodziców
lub prawny opiekun dziecka.

Kto może korzystać z zajęć oferowanych przez Poradnię?

Pomoc oferowana przez Poradnię skierowana jest do dzieci i młodzieży, rodziców
oraz wychowawców z terenu powiatu skierniewickiego. W przypadku dzieci
młodszych, które jeszcze nie uczęszczają do placówki oświatowej na terenie
powiatu możliwość skorzystania z usług poradni warunkuje adres zamieszkania
dziecka (znajdujący się na terenie powiatu).