poniedziałek, 20 maja, 2024

W Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skierniewicach prowadzona jest diagnoza i terapia metodą Neuroflow

Udostępnij

Neuroflow jest treningiem usprawniającym procesy komunikowania i uczenia się dziecka

To pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci
z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń. Trening Neuroflow prowadzony jest on-line i jest dostępny na platformie internetowej. Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie ich tempa oraz stopnia trudności do potrzeb dziecka i możliwości rodziców. Trening może być prowadzony w domu pod kontrolą rodzica lub w naszej poradni.

Dla kogo jest przeznaczony?

Rodzice i nauczyciele obserwują dzieci, które w ich ocenie zachowują się tak, jakby miały problemy ze słyszeniem. Podstawowe badania często nie wykrywają żadnych zaburzeń, a mimo to dzieci mają trudności z koncentracją uwagi słuchowej
i rozumieniem tego co się do nich mówi, szczególnie w hałasie.

Jeżeli Twoje dziecko ma trudności:

 • w skupieniu uwagi
 • w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych
 • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas
 • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych
 • prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi
 • często sprawia wrażenie nieobecnego
 • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha
 • miało przerośnięty migdałek gardłowy

Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD. U wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI lub ADHD to właśnie zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną ich trudności w uczeniu się na drodze słuchowej

Efekty treningu NEUROFLOW

Dobry słuch jest podstawą efektywnego komunikowania się i uczenia. Nawet przy prawidłowej czułości słuchu zaburzenia uwagi słuchowej, problemy ze słyszeniem w hałasie, problemy z różnicowaniem dźwięków mowy oraz słaba pamięć słuchowa mogą powodować trudności w uczeniu się i wpływać negatywnie na rozwój dziecka.

Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow® usprawnia:

 • różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych
 • utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela w szumie i hałasie
 • podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób
 • wydłuża pamięci słuchową
 • rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię języka

W efekcie skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.

Po zakończeniu treningu Neuroflow następuje również:

 • poprawa pewności siebie
 • wzrost samooceny
 • obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań
 • poprawa komunikacji z rówieśnikami, polepszenie relacji społecznych

Neuroflow w PPPP w Skierniewicach

Diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego 

Certyfikowanym providerem tej metody jest pedagog p. Małgorzata Augustowska.

W celu przygotowania odpowiedniego programu zadań na platformie on-line, zapraszamy na diagnozę, która jest pierwszym krokiem, aby rozpocząć interaktywny trening słuchowy. Przed zgłoszeniem się na diagnozę konieczne jest badanie tonalne czułości słuchu. Diagnoza trwa ok 1,5 godziny. W tym czasie przeprowadzany jest szczegółowy wywiad z rodzicem, zestaw testów dostosowanych do wieku dziecka oraz omówienie raportu w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD. Na jej zakończenie rodzic otrzymuje wyniki diagnozy wraz z rekomendacją czy należy rozpoczynać I etap treningowy Neuroflow. Podczas spotkania rodzice mogą również zapoznać się z wersją demonstracyjna treningu.

Aby jeszcze bardziej przybliżyć Państwu ideę Aktywnego Treningu Neuroflow zachęcamy do obejrzenia filmu reklamowego, a także skorzystania z pozostałych informacji dotyczących Neuroflow zawartych na stronie www.neuroflow.pl

 

Czytaj więcej

Czytaj więcej