poniedziałek, 20 maja, 2024

Środowisko Rodzinne a Cyberbezpieczeństwo: Refleksje po Konferencji z Dr. Sylwestrem Bębasem

Udostępnij

W dniu 13 listopada 2023r. poradnia zorganizowała kolejną konferencję dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców pt. „Środowisko rodzinne a cyberzagożenia”. Konferencja odbyła się pod patronatem Starosty Skierniewickiego. Prelegentem konferencji był p. dr Sylwester Bębas. Podczas konferencji, w bardzo ciekawy sposób zostały poruszone następujące zagadnienia:

Doświadczenie okresu dzieciństwa jako decydujące determinanty dorosłej  osobowości i zaangażowania w świecie wirtualnym.
Błędy wychowawcze negatywnie wpływające na osobowość dziecka i jego zaangażowanie w świecie wirtualnym.
Rodzaje uzależnień i cyberzagrożeń związanych z multimediami.
Profilaktyka uzależnień w sieci.
Leczenie uzależnień od Internetu i nowych technologii.

Jesteśmy pewni, że przekazana, w bardzo ciekawy sposób, współczesna wiedza i poszerzenie spojrzenia na uwarunkowania środowiskowe dotyczące cyberzagrożeń pozwolą odbiorcom konferencji na lepsze i głębsze zrozumienie zagadnienia.

Czytaj więcej

Czytaj więcej