poniedziałek, 20 maja, 2024

RAMOWY PROGRAM OBCHODÓW EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI 2019

Udostępnij

„Ja też chcę i mogę pomagać”

Głównym celem tegorocznej akcji jest uwrażliwienie między innymi również i dzieci na specjalne potrzeby swoich rówieśników poprzez poznanie szeroko rozumianego problemu dysleksji (w tym np.: trudności w czytaniu, pisaniu, trudności w uczeniu się każdego przedmiotu szkolnego, towarzyszące emocje, trudności dziecka niezależne od jego złej woli, itp.).

Zachęcamy też nauczycieli i dzieci do stworzenia Banku Pomysłów – pod hasłem „Jak pomóc koledze/koleżance opanować dysleksję”

ZAPRASZAMY
DYREKTOR I RADA PEDAGOGICZNA PPPP

25.XI.19 (poniedziałek)

  • Godz. 15.30 – 16.30 – „Konsekwencje społeczne dysleksji w odniesieniu do zaburzeń w zachowaniu” – prelekcja dla nauczycieli Prowadzenie: psycholog p. Agnieszka Siwińska-Iwańczyk Miejsce realizacji: PPPP, sala nr 236

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu (46) – 834-59-66

26.XI.19 (wtorek)

  • Godz. 15.30 – 16.30 – „Wczesne rozpoznanie ryzyka dysleksji z wykorzystaniem SRD M. Bogdanowicz” – warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego; Prowadzenie: pedagog p. Marzena Wesołowska Miejsce realizacji: PPPP, sala nr 230 (mała sala)

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu (46) – 834-59-66

27.XI.19 (środa)

  • Godz. 15.30 – 16.30 – „Jak pomóc sobie?” – warsztaty dla uczniów klas IV-V korzystających z pomocy poradni Prowadzenie: pedagog p. Anna Jaskólska Miejsce realizacji: PPPP sala nr 238

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu (46) – 834-59-66
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

28.XI.19 (czwartek)

  • Godz. 15.30 – 16.30 – „Jak pracować z dzieckiem w domu?” – warsztaty dla rodziców dzieci przejawiających trudności w czytaniu i pisaniu; Prowadzenie: I grupa – rodzice dzieci młodszych (klasa „0” i nauczanie początkowe) – p. Agnieszka Supera
    II grupa – dzieci starsze (klasy IV-VIII) – pedagog p. Marzena Wesołowska, Miejsce realizacji: PPPP, sala nr 230 (mała sala)

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu (46) – 834-59-66
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

29.XI.19 (piątek)

  • Godz. 13.00 – 14.00 – „Uczymy się przez zabawę” – warsztaty dla rodziców z dziećmi (klasy I-III) korzystających z pomocy poradni Prowadzenie: p. Barbara Gogol Miejsce realizacji: PPPP, sala nr 230 (mała sala)

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu (46) – 834-59-66
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Czytaj więcej

Czytaj więcej