poniedziałek, 20 maja, 2024

PODSUMOWANIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO „MŁODZI – BOHATEROM”

Udostępnij

W Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach został zrealizowany projekt edukacyjny „MŁODZI – BOHATEROM” autorstwa psycholog mgr Emilii Safianowskiej. Projekt został zaplanowany dla młodego odbiorcy w celu promowania wartości patriotycznych, poprzez upowszechnienie historii Powstania Warszawskiego z bezpośredniego przekazu Powstańców Warszawskich, gości Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich.

W projekcie uwzględniono:

  • działania profilaktyczne i prospołeczne, kierując uwagę młodego pokolenia na konieczność dostrzegania i doceniania wartości człowieka i dobra, które może ofiarować innym
  • aspekt kształtowania wartości altruistycznych, ofiarności i bezinteresowności, poprzez zaplanowaną i zorganizowaną w projekcie akcję charytatywną
  • proces wymiany międzypokoleniowej i intensywną interakcję społeczno-emocjonalną pomiędzy pokoleniem Powstańców Warszawskich a uczniami
  • wymianę doświadczenia, wiedzy, potencjału
  • utrwalenie pamięci i pobudzanie świadomości historycznej.

W ramach organizacji projektu, w dniu 27 lutego 2019 roku, delegacja ostatnich klas Gimazjum Publicznego w Makowie wraz z Dyrektor Gimazjum P. Hanną Głuszek, pedagogiem P. Agnieszką Bojke, nauczycielem polonistą i opiekunem teatru cieni P. Renatą Wójcik, Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej P. Barbarą Gogol oraz autorką projektu, udali się do Warszawy na ul. Nowolipie 22, gdzie mieści się Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich. Dom jest przyjaznym miejscem zrzeszającym żyjących Bohaterów Powstania Warszawskiego.

W trakcie spotkania z Powstańcami zrealizowano:

  • sesję integracyjną
  • debatę interaktywną pomiędzy uczniami i Bohaterami, wraz z sesją zadawania pytań
  • aktywność kreatywną młodzieży w postaci widowiska (teatr cieni)
  • finał zbiórki charytatywnej i przekazanie materiałów opatrunkowych dla Powstańców
  • przekazanie Powstańcom pamiątkowego obrazu o tematyce patriotycznej                

Zapewne najważniejszy ślad w sercach wszystkich uczestników projektu pozostawiły pełne wzruszenia, realizmu i prawdy historycznej wspomnienia Powstańców Warszawskich. Wydarzenia sierpnia 1944 roku, przywoływane w sposób autentyczny i bezpośredni, nadały życia obrazom widzianym przez uczniów dotychczas tylko na kartkach książek historycznych lub w filmach.

Młodzież zaś poruszyła serca Powstańców zaprezentowaną twórczością teatralną zrealizowaną w formie teatru cieni, wg scenariusza opracowanego specjalnie na tę okazję. Powstańcy byli wyraźnie poruszeni, zarówno treściami przekazanymi przez uczniów makowskiego gimnazjum, osobą i ciepłem polonisty p. Renaty Wójcik, jak i samym talentem młodych aktorów.

Na zakończenie spotkania młodzież przekazała Powstańcom zebrane w akcji charytatywnej materiały opatrunkowe. Została także wręczona pamiątka – symboliczne drzewo międzypokoleniowe – grafika na szkle, ufundowana przez sponsora suoveniru Firmę STORKS z Tarnobrzegu.

Projekt pozostawił niezapomnianą i mocno wpisującą się w pamięć, jedyną i niepowtarzalną dla wszystkich uczestników, szansę na realne dotknięcie historii, na niewiarygodną podróż w czasie. Pozostawił niewymazywalny w pamięci ślad o ludziach tamtych dni i minionych wydarzeniach w historii Polski.

Autorka projektu szczególnie dziękuje:

Wszystkim Powstańcom, a szczególnie Bohaterom:

Zofii Gordon pseudonim „Iskra” walczącej w „Ruczaju” w Śródmieściu Południowym

Irenie Paśnik ps. „Miła” „Irka” – „Baszta” Mokotów

Jadwidze Reginie Skolimowskiej ps „Jadwiga Czarna” VII Obwód Obroża Laski

Zofii Czekalskiej „Sosence” – „Chrobry II” Śródmieście

Halinie Bieżan-Glonek ps. „Lalunia” – „Żywiciel” Żoliborz

Pułkownikowi Wiesławowi Neweckiemu ps. „Kogut” – Delegatura Rządu na Kraj – Państwowy Korpus Bezpieczeństwa (PKB) m.st. Warszawy VI Komisariat ul. Miedziana 5 Śródmieście Północ

Jerzemu Czerskiemu ps. „Szczupak” – Zgrupowanie „Żmija”, pluton 257 Żoliborz

Czesławowi Łukasik – IV Obwód Ochota

Kazimierzowi Abramczuk „Kazik” – „Żywiciel II” Żoliborz

Dyrekcji Domu dla Powstańców Warszawskich P. Aleksandrze Płońskiej

Wolontariuszom i opiekunom z Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipie 22

Dyrekcji, Nauczycielom, Młodzieży i Radzie Rodziców Gimnazjum Publicznego w Makowie, z siedzibą w Makowie, ul. Akacjowa 2

Sponsorowi Firmie STORKS z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Strefowa 5

Patronowi medialnemu Radiu RSC

Oto kilka wspomnień Powstańców:

Pamiętam tę chwilę… Nawet dziś, po tylu latach łzy same cisną się do oczu… Chłopczyk, może miał 10 lat, z ogromną rozerwaną raną w piersi… Sama miałam wówczas 16 lat i byłam sanitariuszką…zemdlałam, gdy zobaczyłam to zranione dziecko… Lekarze próbowali mu pomóc, jakoś go zszyć, ale nie udawało się… i nagle – i wiem już, że Bóg jest – on otwiera oczy… i mówi – „Powiedzcie mojej mamusi, ze biłem się jak żołnierz…!”

Powiedział to i umarł…

Zofia Gordon „Iskra” walczyła w „Ruczaju” w Śródmieściu Południowym

Chce wam powiedzieć jedno – Polsce można i trzeba służyć zawsze – czy jest pod okupacją, czy nie w pełni wolna, czy niepodległa – zawsze!

Jerzy Czerski „Szczupak” – Zgrupowanie „Żmija”, pluton 257 Żoliborz

Szliśmy kanałami…tam było strasznie, ciemno, duszno, odór… Szły matki z dziećmi małymi na plecach… Niemcy wrzucali karbid i granaty…tak chcieliśmy żyć…

Irena Paśnik „Miła” „Irka” „Baszta” Mokotów

Powiem wam, że najbardziej z tamtych czasów to pamiętam… głód… Taki dotkliwy… nieopisany ból w trzewiach…Nigdy tego nie zapomnę… Pamiętajcie – nigdy nie wyrzucajcie chleba. Nigdy.

Czesław Łukasik IV Obwód Ochota

Gdy szliśmy się bić śpiewaliśmy taką pieśń…. o tym, że będziemy przelewać za Ciebie krew, Warszawo… – pamiętajcie o tym… i starajcie się i nas zrozumieć i to, co śpiewaliśmy… i co to znaczy…przelać krew za Ojczyznę…

Jadwiga Regina Skolimowska „Jadwiga Czarna” VII Obwód Obroża Laski

Poniżej galeria zdjęć z realizacji projektu:

Czytaj więcej

Czytaj więcej