środa, 17 lipca, 2024

Podsumowanie konkursu Powiatowy Mistrz Ortografii 2019

Udostępnij

KONKURS ORTOGRAFICZNY „POWIATOWY MISTRZ ORTOGRAFII 2019” ROZSTRZYGNIĘTY

Dnia 20.05.2019, już po raz piąty, w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach najlepsi uczniowie ze szkół podstawowych z 9 gmin z terenu powiatu skierniewickiego zmagali się z ortografią.

Organizatorem etapu powiatowego konkursu ortograficznego była PPPP w kooperacji z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Biblioteką Pedagogiczną oraz nauczycielami języka polskiego. Patronat nad konkursem objął Starosta Skierniewicki.

Cel konkursu to przede wszystkim promowanie uczniów najzdolniejszych w zakresie umiejętności ortograficznych, doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni, nabywanie czujności ortograficznej oraz mobilizowanie uczniów do systematycznej pracy nad rozwijaniem i doskonaleniem własnych kompetencji ortograficznych.

Niniejszy konkurs był kontynuacją konkursów szkolnych (które odbyły się do 13.03.19 na terenie każdej szkoły z rejonu działania poradni) i konkursów gminnych (które z kolei odbyły się jednocześnie w wybranych szkołach dnia 28.03.19).

W bieżącym roku szkolnym uczniowie startowali w dwóch grupach wiekowych. Jako pierwsi pisali uczniowie z klas VII-VIII. W grupie tej o miano najlepszego rywalizowało 24 uczestników.

Druga tura to uczniowie z klas IV-VI, w której wzięło udział 27 uczestników.

Decyzją Komisji konkursowej w składzie:

  • A. Marzena Wesołowska – pedagog w PPPP w Skierniewicach
  • Elżbieta Masny – Konsultant ds. przedmiotów humanistycznych w WODN w Skierniewicach
  • Elżbieta Burzyńska – nauczyciel bibliotekarz w Wydziale Wspomagania Placówek Oświatowych w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach
  • Agnieszka Supera – pedagog w PPPP w Skierniewicach

w każdej grupie wiekowej, zostały przyznane 3 nagrody główne i 3 wyróżnienia.

I-sza kategoria wiekowa – klasy VII-VIII

Nagrody główne

I miejsce oraz tytuł Powiatowy Mistrz Ortografii 2019 zdobyła Anita Sukiennik ze Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze

II miejsce oraz tytuł Powiatowy Wicemistrz Ortografii 2019 zdobył Maciej Barańczyk ze Szkoły Podstawowej w Głuchowie

III miejsce oraz tytuł Powiatowy Wicemistrz Ortografii 2019 zdobyła Karolina Czajka z ZSO w Godzianowie

Wyróżnienia otrzymały:

Anna Solarz ze Szkoły Podstawowej w Pszczonowie

Kinga Korbeń ze Szkoły Podstawowej w Makowie

oraz Julia Reczulska ze Szkoły Podstawowej w Lipcach Reymontowskich

II-ga kategoria wiekowa – klasy IV-VI

Nagrody główne

I miejsce oraz tytuł Powiatowy Mistrz Ortografii 2019 zdobyła Zuzanna Pająk ze Szkoły Podstawowej w Kowiesach

II miejsce oraz tytuł Powiatowy Wicemistrz Ortografii 2019 zdobyła Patrycja Markowicz z ZSO w Godzianowie

III miejsce oraz tytuł Powiatowy Wicemistrz Ortografii 2019 zdobyła Milena Popławska ze Szkoły Podstawowej w Kowiesach

Wyróżnienia otrzymały:

Wiktoria Kamińska ze Szkoły Podstawowej w Białyninie

Filip Albrychiewicz ze Szkoły Podstawowej w Winnej Górze

oraz Maja Jędryka ze Szkoły Podstawowej w Kowiesach

NAGRODZONYM FINALISTOM, JAK I WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ORAZ ICH NAUCZYCIELOM SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW NIE TYLKO NA PŁASZCZYŻNIE ORTOGRAFICZNEJ.

Organizatorzy

Czytaj więcej

Czytaj więcej