środa, 17 lipca, 2024

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Udostępnij

W dniach od 16 do 21 października 2023 roku odbędzie się kolejna edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. W tym roku hasło przewodnie brzmi: „Talent i praca – to się opłaca”.

Ogólnopolski Tydzień Kariery ma na celu wspieranie człowieka w rozwoju kariery oraz promocja inicjatyw związanych z doradztwem zawodowym.

Rozwój zawodowy należy rozumieć jako proces

Należy mieć świadomość, iż ostatnie kilkanaście lat przyczyniło się do zmiany postrzegania życia zawodowego człowieka. Zaczęto rozumieć, iż życie zawodowe należy rozpatrywać w kategoriach rozwoju. Zmiany w otaczającej nas rzeczywistości ekonomicznej, gospodarczej i społecznej, a także rosnąca świadomość i samoświadomość jednostki spowodowały, iż także do rozwoju zawodowego podchodzimy inaczej. Inaczej rozumiemy pojęcie kariery. Rozumiemy, iż do wykonywania danej pracy można się przygotować na różne sposoby, samą zaś pracę można zmienić, nawet kilka razy w ciągu życia. Można także pokierować rozwojem zawodowym w taki sposób, aby całkowicie zmienić kierunek kształcenia czy wykonywanej pracy. Dziś rozumiemy, że każda sytuacja, także zawodowa jest dla każdego z nas pouczająca i w każdej sytuacji jesteśmy w stanie nauczyć się nowych umiejętności i zdobyć nową wiedzę. Dziś wiemy również, że można z powodzeniem pracować w biurze, firmie, przedsiębiorstwie, ale także … w domu, efektywnie wykorzystując współczesne urządzenia cyfrowe.

Planowanie i realizacja kariery zawodowej jest w gruncie rzeczy procesem, w którym powinniśmy uwzględniać różne czynniki.

Zaplanować karierę zawodową

Kluczowa jest w tym zakresie świadomość celu/celów, do których chcemy i powinniśmy dążyć, a także świadomość czynników, które maja bezpośredni wpływ na nasze powodzenie zawodowe w przyszłości.

Czynniki te możemy podzielić na:

Wewnętrzne – związane bezpośrednio z uwarunkowaniami człowieka, jego predyspozycjami, możliwościami, cechami, ograniczeniami.

Zewnętrzne – wynikające z zewnętrznych uwarunkowań gospodarczych, ekonomicznych, aktualnej sytuacji na rynku pracy, trendów na rynku pracy, etc.

Do czynników wewnętrznych zaliczyć należy:

 1. Poznanie siebie – to zbiór indywidualnych predyspozycji, cech, możliwości, zdolności, umiejętności. Obszary te możemy poznać dzięki np. testom, kwestionariuszom, rozmowom z innymi na nasz temat, a także głębokiej refleksji o sobie samym.
 2. Zainteresowania – chodzi o zainteresowania głębokie, prawdziwe, angażujące nas bez wysiłku na dłuższy czas. Warto pamiętać, iż zainteresowania są prawdziwą siłą napędową naszego działania i rozwoju i warto je rozwijać – dają nam przecież ogromną satysfakcję.
 3. Zdolności – to pewne wrodzone predyspozycje do opanowywania określonych umiejętności, czy wiedzy z danych obszarów tematycznych, szybkie uczenie się wybranych zagadnień. W rozwoju zdolności ważne są zarówno wrodzone predyspozycje, jak i własna aktywność i praca podmiotu. Warto pamiętać, iż zdolności najczęściej idą w parze z przejawianymi zainteresowaniami.
 4. Temperament – to zespół cech osobowościowych, typowych, charakterystycznych dla podmiotu. Cechy te wyróżniają nas od innych i są uwarunkowane biologicznie. Jest to czynnik ważny dla planowania kariery zawodowej, chociażby ze względu na cechy takie jak: szybkość reagowania, radzenie sobie ze stresem i emocjami, działanie w sytuacji natłoku zadań, wytrwałość, tempo uczenia się.
 5. Stan zdrowia – czynnik ten jest ważny z uwagi na konieczność poznania ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania wybranej przez nas ścieżki kariery czy konkretnego  W ocenie, czy dany kierunek rozwoju zawodowego i wyboru zawodu jest dla nas właściwy pomoże konsultacja lekarska (lekarz medycyny pracy).

Wśród istotnych czynników zewnętrznych należy wspomnieć o:

 1. Tendencjach gospodarczych, ekonomicznych, społecznych/tendencjach na rynku pracy – warto śledzić zmiany w tych obszarach (tym bardziej, że zachodzą one w bardzo szybkim tempie), gdyż rzutują one na bieżącą sytuację rynku zatrudnienia i kształtowania popytu na określony rodzaj pracy. Warto przecież kształcić się w zawodzie, w którym znajdziemy pracę.
 2. Poznanie świata zawodów. Warto pamiętać, że zawody dzielimy na:
  • zawody dotyczące danych (informacji),
  • zawody dotyczące ludzi,
  • zawody dotyczące przedmiotów, rzeczy.

Każda jednostka ma uwarunkowania i predyspozycje do pracy w określonej grupie zawodów – warto poznać w jakiej. Warto ponadto mieć świadomość, jakie są możliwości awansu w danym zawodzie, czy jak kształtują się wielkości zarobkowania w poszczególnych profesjach, itp.

 

Podsumowując – dlaczego warto świadomie planować karierę zawodową?

 1. Podstawowym czynnikiem jest uzyskanie satysfakcji, powodzenia, szczęścia i zdrowia
 2. Wyższa wydajność i efektywność podejmowanej pracy (gdyż jest ona zgodna z naszymi predyspozycjami, zainteresowaniami, marzeniami, planami)
 3. Oszczędność czasu
 4. Minimalizowanie ryzyka pomyłki w wyborze

 

Jeśli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem diagnozy predyspozycji zawodowych młodzieży – zapraszamy do kontaktu – prowadzimy diagnozę przede wszystkim uczniów kl. 8 szkół podstawowych oraz ostatnich klas szkół ponadpodstawowych

Tel. 46 834 59 66 lub 666 356 165

 

Jeśli jesteście Państwo osobami dorosłymi i sami chcielibyście skorzystać z tego typu pomocy – zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy, Al. Niepodległości 7, 96-100 Skierniewice

Tel. 46 833 61 82 lub 46 833 63 99 lub na stronie https://skierniewice.praca.gov.pl/

 

 

Opracowanie: E. Safianowska

 

Czytaj więcej

Czytaj więcej