poniedziałek, 20 maja, 2024

10 października Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Udostępnij

W dniu 10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Idea tego dnia została zainicjowana w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego (World Federation for Mental Health). Celem akcji jest upowszechnianie zdrowia psychicznego oraz zwiększanie społecznej świadomości w zakresie profilaktyki zaburzeń emocjonalnych i psychicznych. Ważny jest również aspekt  wspierania walki ze stygmatyzacją społeczną osób dotkniętych problemami natury psychicznej.

W ostatnich latach wyraźnie nasilają się problemy emocjonalne dzieci i młodzieży, problemy depresyjne, widoczny jest wzrost uzależnień różnego typu, odnotowywany jest również znaczny wzrost zagrożeń suicydalnych.

Z uwagi na obserwowalny wzrost zagrożeń zdrowia psychicznego, dotyczący stale pogarszającej się kondycji psychicznej społeczeństwa, w sytuacji dostrzegalnych przez Państwa problemów psychicznych, emocjonalnych dzieci i młodzieży – serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy – psychologicznej i/lub psychitarycznej.

Numery telefonów w sytuacji kryzysu:

  • 116111 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
  • 116 123 – Kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych
  • 800 70 2222 – Centrum wsparcia dla osób w kryzysie
  • 800 120 002 – Niebieska Linia dla osób doświadczających przemocy

 

W celu zapoznania się szerzej z problem proponujemy Państwu także bardzo ciekawy artykuł pod poniższym linkiem.

www.gov.pl/web/wsse-warszawa/zdrowie-psychiczne

Czytaj więcej

Czytaj więcej