RODO

RODO Pragniemy Państwa poinformować, iż spełniamy warunki pracy wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) w skrócie RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6. Z Administratorem można skontaktować się osobiście w siedzibie poradni, pod nr tel. 46 834 59 66 lub mailowo: pppp@powiat-skierniewice.pl Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Damian Marczyński, z którym można skontaktować się przez adres e-mail inspektor@4consult.com.pl

Poniżej znajdziecie Państwo wzory klauzul, obowiązujących w związku z danym działaniem realizowanym przez poradnię.