środa, 17 lipca, 2024

Za nami projekt „Przemoc! na Pomoc!”

Udostępnij

Szanowni Państwo

Za nami projekt „Przemoc! Na pomoc!”- dziękujemy wszystkim Państwu za liczny udział.

W projekcie zrealizowano dwa webinaria. Pierwsze poświęcone  było ogólnym zagadnieniom teoretycznym związanym z przemocą – omówiono jej rodzaje przemocy, osoby biorące w niej udział, typowe fazy cyklu przemocowego. Zaprezentowany został film Aleksandry Kowalskiej z Fundacji Rosario pt. „Cichy krzyk”. Film stał się inspiracją do stworzenia projektu, a jego artystyczny wyraz i mocny przekaz – w naszej ocenie – może skłonić wszystkie osoby borykające się z przemocą do podjęcia działania i szukania skutecznej pomocy. Wszystkie osoby zainteresowane zachęcamy do obejrzenia filmu – link poniżej.

Drugi webinar poświęcono przyczynom zachowań agresywnych, typowym zrachowaniom sprawców i ofiar, przeanalizowano kroki, które należy podjąć w sytuacji zetknięcia się z zachowaniem przemocowym, przedstawiono procedurę Niebieskiej Karty, omówiono strategie pomocowe oraz instytucje świadczące pomoc pokrzywdzonym.

Poniżej znajdują  się prezentacje treści omawianych podczas webinarów

Prezentacja przemoc

Prezentacja przyczyny przemocy

Broszura Przemoc

Emilia Safianowska,
autor projektu

Czytaj więcej

Czytaj więcej