środa, 17 lipca, 2024

Wykład w ramach akcji „wychowanie to wyzwanie”

Udostępnij

W dniu 9 lutego 2021 roku Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w ramach akcji „Wychowanie to wyzwanie” zorganizowała na Platformie MS Teams wykład pt. „Wpływ pandemii na stan psychiczny dzieci i młodzieży”.

Prelegentem był dr n. med. Paweł Kropiwnicki, psychiatra dziecięco-młodzieżowy, z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, konsultujący w poradni dzieci i młodzież z terenu powiatu skierniewickiego.

Podczas spotkania prelegent poruszył problem funkcjonowania psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych w warunkach pandemicznych, dotykających różnych aspektów życia, tj. funkcjonowania w rodzinie, w szkole, w środowisku rówieśniczym uczniów. Dr Kropiwnicki wskazał negatywne skutki dla zdrowia psychicznego, wynikające z konieczności długofalowego pozostawania w izolacji. Nakreślił również mocne i słabe strony nauczania na odległość.

Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem – uczestniczyło w nim 120 nauczycieli i rodziców uczniów ze szkół z terenu powiatu skierniewickiego.

Czytaj więcej

Czytaj więcej