poniedziałek, 20 maja, 2024

Projekt „Przemoc! Na pomoc!”

Udostępnij

Szanowni Państwo!

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skierniewicach                                    we współpracy z Fundacją Rosario serdecznie zaprasza Państwa do udziału w projekcie „Przemoc! Na pomoc!”. Projekt jest działaniem psychoedukacyjnym z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego w obszarze zapobiegania zachowaniom przemocowym. 

Potrzeba przeprowadzenia proponowanego Państwu projektu wynika z obserwowanych w społeczeństwie, szczególnie w ostatnim czasie, niekorzystnych zmian, w tym wzrostu zachowań o charakterze agresji i przemocy różnego rodzaju. 

Projekt jest próbą odpowiedzi na kluczowe pytania – m.in. czym jest przemoc, jakie są jej rodzaje, jakich osób dotyka, jakie motywy stanowią przyczynę podejmowania zachowań przemocowych i – co najważniejsze – jak budować zdrowsze strategie zachowania. 

Projekt jest wielozakresowym, ukierunkowanym na potrzeby społeczne oddziaływaniem w przedmiocie zwiększenia świadomości i poszerzenia wiedzy związanej z szeroko pojętymi zachowaniami przemocowymi. 

 

W ramach projektu proponujemy Państwu bezpłatnie:

  • dwie sesje szkoleniowe na Platformie MS Teams dedykowane dla Dyrektorów, nauczycieli, rodziców i opiekunów wszystkich szkół i placówek z terenu Powiatu Skierniewickiego, podopiecznych Fundacji Rosario oraz rodziców i opiekunów z rodzin zastępczych, podopiecznych PCPR w Skierniewicach
  • materiały informacyjne na stronie internetowej poradni
  • broszurę tematyczną w przedmiocie agresji i przemocy do pobrania ze strony poradni  www.ppppskierniewice.pl po zakończeniu projektu

 

Terminarz spotkań na Platformie MS Teams:

 

1 spotkanie 11.05.2022r. (środa) godzina 15.30

  1. „Przemoc jak kamień tworzący kręgi na wodzie”

 

Webinar nt. rodzajów agresji i przemocy, jej zasięgu, osób biorących udział, kosztów, jakie ponosi ofiara, rodzina, społeczność, a także mitów nt. agresji i przemocy

 

2 spotkanie 19.05.2022r. (czwartek) godz. 15.30

  1. „Przyczyny i skutki przemocy – co zamiast?” 

 

Uczestnicy zastanowią się także nad konsekwencjami przemocy i zachowaniami, które można zastosować zamiast niej, budując tym samym strategie radzenia sobie z emocjami, i potrzebami czy stresem w sposób nieagresywny

 

Udział w projekcie jest dla Państwa całkowicie bezpłatny 

Nie ma limitu liczby osób, które mogą wziąć w nim udział 

 

Spotkania odbędą się na Platformie MS Teams – link do pierwszego spotkania poniżej otrzymają Państwo po zgłoszeniu się drogą mailową: pppp@powiat-skierniewice.pl 

 

Łączę serdeczne pozdrowienia,
Emilia Safianowska
p.o. Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach
autor projektu „Przemoc! Na pomoc!”

 

Partnerzy projektu
Patronat: 

Starosta Skierniewicki

Współpraca merytoryczna:

Patronat medialny:

Czytaj więcej

Czytaj więcej