poniedziałek, 20 maja, 2024

„Powiatowy Mistrz Ortografii 2019”

Udostępnij

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skierniewicach serdecznie zaprasza do udziału w V edycji konkursu ortograficznego „Powiatowy Mistrz Ortografii 2019”.

Konkurs adresowany jest dla uczniów szkół podstawowych, laureatów konkursów gminnych, w dwóch grupach wiekowych:

I grupa – uczniowie klas IV-VI,
II grupa – uczniowie klas VII-VIII,

zgodnie z ustalonym regulaminem.

Warunkiem udziału ucznia w konkursie jest dostarczenie pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego ucznia na udział w konkursie oraz na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych ucznia wyłącznie do celów konkursu (załącznik nr 1) do Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach do dnia 12.04.2019r.

Konkurs ortograficzny „Powiatowy Mistrz Ortografii 2019”

– odbędzie się dnia 24.04.2019r. w sali nr 123 budynku Starostwa Powiatowego:

I grupa – uczniowie klas IV–VI – godz. 10.00
II grupa – uczniowie klas VII-VIII – godz. 12.00

POZOSTAŁE TERMINY

Etap szkolny – należy przeprowadzić na terenie poszczególnych szkół do 13.03.2019r.
Etap gminny – odbędzie się na terenie wybranych szkół dnia 28.03.2019r. Bliższe informacje prześlą Państwu Koordynatorzy etapu gminnego.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.

 

Do pobrania 

załącznik nr 1 zgoda rodzica
zaproszenie
Regulamin Powiatowy Mistrz Ortografii 2019

Czytaj więcej

Czytaj więcej