poniedziałek, 20 maja, 2024

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2018 w poradni

Udostępnij

Baner pochodzi ze strony: http://www.sdsiz.com.pl/aktualnosci/142,Baner_OTK_.html
Baner pochodzi ze strony: http://www.sdsiz.com.pl/aktualnosci/142,Baner_OTK_.html

Wzorem lat ubiegłych, również w bieżącym roku szkolnym Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna włącza się w Ogólnopolski Tydzień Kariery.

OTK jest organizowany coroczne i obejmuje liczne i rożnorodne działania mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego w zakresie wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. W tym roku przebiega pod hasłem „Bądź architektem swojego szczęścia”.

W ubiegłych latach, w ramach doradztwa zawodowego, poradnia realizowała atrakcyjne i różnorodne przedsięwzięcia, dla zróżnicowanych odbiorców, jak np.: konferencje i warsztaty dla nauczycieli, zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej, spotkania z rodzicami, badania predyspozycji zawodowych uczniów, zajęcia dla dzieci ze szkoły podstawowej oraz preorientację zawodową dla przedszkolaków.

W bieżącym roku szkolnym, poradnia kieruje swoje działania na dwie grupy odbiorców: starszych przedszkolaków (zajęcia warsztatowe) oraz młodzież ostatniej klasy gimnazjum i uczniów kl. VIII (badania predyspozycji zawodowych).

Preorientacja w przedszkolu – po co i jak?

Wiele osób zastanawia się, po co przedszkolakom doradztwo zawodowe, przecież są jeszcze za mali. Nic bardziej mylnego! Każde dziecko jest wnikliwym i bystrym obserwatorem. Na bieżąco uczy się otoczenia społeczno-przyrodniczego i buduje wiedzę o tym otoczeniu, jak i o sobie samym. Tworzy w ten sposób podstawę do podejmowania trafnych wyborów zawodowych w przyszłości.

Dziecko często słyszy pytanie „a ty kim będziesz, jak dorośniesz?”

To zmusza dziecko do myślenia o przyszłości! Dziecko odwołuje się tutaj często do myślenia życzeniowego i marzeń, często bazuje także na ulubionych zajęciach i zainteresowaniach, może także bazować na obserwacjach dotyczących świata dorosłych – np. „tak, jak tata będę jeździł na TIRze”.

Dzieci wyrażają tym samym zainteresowanie, zafascynowanie, zaciekawienie, często wręcz zauroczenie danymi dziedzinami zawodowymi. Nie towarzyszy temu jeszcze oczywiście realna wiedza zawodowa.

Celem poszerzania wiedzy i wiadomości dzieci o świecie pracy i zawodach, działania zawodoznawcze (preorientacja zawodowa) mogą być realizowane w przedszkolu poprzez:

  • wzbudzaniu i poszerzaniu zainteresowania dziecka przedszkolnego otaczającą rzeczywistością społeczno-przyrodniczą, w tym rzeczywistością zawodową,
  • zwracaniu dzieciom uwagi na mocne stronny, zdolności i zainteresowania, jakie przedszkolaki przejawiają,
  • ukazywaniu dzieciom połączeń pomiędzy preferowanymi czynnościami a możliwymi czynnościami zawodowymi, zawodami, w których można wykorzystać posiadany potencjał,
  • zwracaniu uwagi dziecka przedszkolnego na czynności, które wykonują najbliższe osoby z otoczenia społecznego, lokalnego, np. co robią rodzice, rodzeństwo, pani w sklepie, na poczcie, itp.
  • zachęcaniu dzieci do zabaw w rolę; w zabawach tematycznych dzieci powinny znajdować się elementy czynności typowych dla świata pracy dorosłych, powinny się znaleźć typowe dla danych profesji narzędzia, ale także zwracać należy uwagę na relacje międzyludzkie w wykonywanych pracach; w zabawie można wykorzystać realne czynności zawodowe np. – pieczenie ciasteczek, lub udawane – np. leczenie zwierzątek-maskotek, zabawa w policjanta, nauczyciela, etc.
  • zachęcaniu dzieci do czynienia obserwacji na bazie materiałów oglądowych dostępnych dziecku – obejrzanych teatrzyków, koncertów, książeczek, bajek, filmów, etc.
  • zapraszaniu do przedszkola przedstawicieli różnych zawodów, co daje dzieciom możliwość poszerzenia wiedzy o zawodach, poznania typowych cech pracy, narzędzi, ubioru,
  • zwracaniu uwagi dzieci na różnorodność wykonywanych prac i konieczność poszanowania każdej pracy, przez co buduje się od najmłodszych lat w dzieciach wartość pracy,
  • podczas spacerów i wycieczek zachęcanie dzieci do dokonywania własnych obserwacji dotyczących pracy ludzi w najbliższym otoczeniu.

Wszystkie wyżej wymienione propozycje pozwolą na aktywne zdobywanie przez dzieci wiedzy i wiadomości o zawodach w dostosowanej do ich wieku formie.

Działania z zakresu preorientacji zawodowej zostały wpisane przez ustawodawcę w zadania realizowane na terenie przedszkola.

Zadania te jasno określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (dz. U z 2018, Poz. 1675)

Adres www do Rozporządzenia: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001675/O/D20181675.pdf

Emilia Safianowska, psycholog, doradca zawodowy

 

Czytaj więcej

Czytaj więcej