czwartek, 18 kwietnia, 2024

Akademia Dobrego Rodzica

Udostępnij

Akademia Dobrego Rodzica – to cykl prelekcji organizowanych w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skierniewicach, przeznaczony dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, którzy chcą podnieść kompetencje w zakresie prawidłowego stymulowania rozwoju mowy i funkcji odpowiadających za nabywanie umiejętności edukacyjnych oraz rozwijać swoje umiejętności wychowawcze.

Realizowane w ramach projektu Akademii działania poradni mają charakter prewencyjny, ich najważniejsze cele to min.:

1. poszerza nie wiedzy dotyczącej prawidłowego rozwoju dziecka w różnych obszarach,

2. nabywanie umiejętności pozwalających prosto i „mądrze” wspierać rozwój dziecka,

3. pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych w przyszłości i zapob ieganie ich występowaniu poprzez:

  • przekazanie rodzicom niezbędnej wiedzy na temat rozwoju dziecka, mechanizmów psychologicznych wychowania,
  • ćwiczenie umiejętności „mądrego”, czyli konstruktywnego i nie agresywnego reagowania w trudnych sytuacjach wychowawczych, jak również radzenia sobie z częstymi zaburzeniami zachowania u dzieci takimi jak: napady agresji, wybuchy złości, problemy ze spaniem, jedzeniem, itd.

Zapisy w sekretariacie poradni pod numerem tel. 46 834 59 66.

Liczba miejsc ograniczona!

 TerminTematCeleProwadzący
1.12 października 2017r.
godz.16.00
Co rodzice wiedzieć powinni , aby dziecko pięknie mówiło.przybliżenie zagadnień dotyczących etapów prawidłowego rozwoju mowy i najczęściej występujących wad wymowy,przedstawienie roli rodziny
w stymulowaniu prawidłowego rozwoju mowy dziecka.
D. Rzepecka – neurologopeda
2.9 listopada 2017r.
godz. 16.00
Wyuczona bezradność – jak jej przeciwdziałaćprzedstawienie symptomów wyuczonej bezradności w zachowaniach dzieci i młodzieży,zapoznanie z konsekwencjami wyuczonej bezradności.A. Jaskólska – pedagog
3.14 grudnia 2017r.
godz.16.00
Jak rozwijać u dziecka koncentrację uwagi i pamięćprzekazanie wiedzy dotyczącej rozwoju pamięci i koncentracji u dziecka,przykłady zabaw, ćwiczeń, aktywności wspierających koncentrację i pamięć u dziecka.A. Piątkowska – psycholog
4.11 stycznia 2018r.
godz.16.00
O przyszłości małego ucznia czyli kilka słów o symptomach ryzyka dysleksjiprzekazanie wiedzy na temat dysleksji oraz zapoznanie rodziców z jej symptomami już w wieku przedszkolnym,przedstawienie rodzicom ćwiczeń, a także zabaw mogących pozytywnie wpływać na rozwój percepcyjno-motoryczny dziecka.A.Supera – pedagog
5.8 lutego 2018r.
godz. 16.00
„ Mały terrorysta” – jak sobie radzić z atakami złości u dzieciprzedstawienie powodów wybuchów złości u małych dzieci,omówienie sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dziecka.B. Gogol – pedagog, dyrektor poradni
6.14 marca 2018r.
godz. 16.00
„Ukraść niewinność” – wpływ współczesnych mediów i Internetu na rozwój małego dzieckaprzekazanie wiedzy na temat oddziaływania treści kierowanych do małych dzieci przez media, reklamy, zabawki i Internet,omówienie działań niwelujących negatywny wpływ mediów na psychikę dziecka.E. Safianowska – psycholog
7.17 kwietnia 2018r.
godz. 16.00
„Świadomy rodzic – kluczem do sukcesu edukacyjnego dziecka”przekazanie wiedzy na temat czynników utrudniających uczenie się na etapie wieku przedszkolnego,omówienie przykładów spontanicznej i nie tylko aktywności dzieci wspierającej ich rozwój.M. Wesołowska – pedagog
8.15 maja 2018r.
godz.16.00
Dlaczego o mowę należy dbać? Stan mowy dziecka a trudności edukacyjne i nie tylko.omówienie znaczenia mowy w ogólnym rozwoju dziecka,zapoznanie rodziców z konsekwencjami utrzymujących się w mowie nieprawidłowości,przedstawienie propozycji ćwiczeń stymulujących rozwój mowy.M. Nagórska- Jacak – neurologopeda

Czytaj więcej

Czytaj więcej