Wakacje już za nami

218

Rozpoczyna się nowy rok szkolny 2018/2019. Z tej okazji życzymy wszystkim UCZNIOM energii i zapału w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu swoich pasji. NAUCZYCIELOM oraz wszystkim PRACOWNIKOM SZKOŁY życzymy, by był to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia. RODZICOM zaś życzymy, by ten nowy rok szkolny przyniósł wiele nadziei związanych z przyszłością ich dzieci.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna PPPP