Podsumowanie V Powiatowego Plastycznego Konkursu Logopedycznego „Smok Sebastian”

197

Po raz piąty nasza poradnia zorganizowała Powiatowy Plastyczny Konkurs Logopedyczny „Smok Sebastian”.

Konkurs adresowany był do dzieci 5-6 letnich uczęszczających do przedszkoli, szkół i placówek z terenu powiatu skierniewickiego.Celem konkursu była wspólna zabawa nauczyciela i dzieci pozwalająca  kształtować prawidłową wymowę oraz  podnosząca sprawność  motoryki  narządów  artykulacyjnych z wykorzystaniem technik plastycznych. Warunkiem udziału w konkursie było przeprowadzenie przez nauczyciela zajęć z dziećmi według scenariusza załączonego do regulaminu oraz wykonaniepracy plastycznej.  W konkursie wzięły udział dzieci z 23 placówek. Po wnikliwej analizie prac członkowie Komisji przyznali nagrody i wyróżnienia.  Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 15 maja 2018r. o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa, na które zostali zaproszeni wszyscy nagrodzeni  i wyróżnieni  wraz z rodzicami i nauczycielami.