46 834 59 66 ppppskce@op.pl

OFERTA WSPARCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Tytuł działania

Forma

Miejsce

Osoby odpowiedzialne

Czas realizacji

Uczeń z autyzmem/Zespołem Aspergera w klasie

warsztat

szkoła podstawowa/

gimnazjum

E. Safianowska

1,5 – 2 h

„Aby skorupka za młodu nie nasiąkła agresją”

warsztat

przedszkole

M. Wesołowska

1,5 – 2 h

„Mówię tylko „mama” , „tata” choć skończyłem już 3 lata”

warsztat stymulujący mowę dzieci 3-4-letnich

przedszkole

M. Nagórska – Jacak

1 spotkanie –

90 minut

„Logopeda u logopedy”

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli – logopedów  pracujących w przedszkolach i szkołach

poradnia

M. Nagórska – Jacak

wstępnie zaplanowano

3 spotkania

(do dokładnego ustalenia z uczestnikami sieci)

„Organizacja sieci doradców z zakresu działań zawodoznawczych”

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli  i doradców zawodowych

poradnia

A. Krawczyk

E. Safianowska

W zależności od potrzeb grupy.

„Jak reagować na trudne zachowania uczniów – metoda konstruktywnej konfrontacji”

warsztaty

szkoła/ placówka

B. Gogol

1 spotkanie –

120 minut

Tytuł działania

Forma

Miejsce

Osoby odpowiedzialne

Czas realizacji

Jaka jest rola rodziców w rozwoju mowy, na co powinni zwrócić uwagę, a co powinno ich niepokoić?

prelekcja

przedszkole

D. Rzepecka

1,5 – 2 h

Rodzicem być … – warsztaty dla rodziców z elementami Szkoły dla Rodziców i Wychowawców J. Sakowskiej

warsztat

poradnia

A. Piątkowska

A.  Supera

W zależności od potrzeb grupy (1 – 1,5h)

Odebrać niewinność – o wpływie mediów na rozwój dzieci

debata

przedszkole

E. Safianowska

1,5 – 2 h

Kto tu rządzi? – o podstawach wychowania w pigułce

prelekcja

przedszkole

E. Safianowska

1 – 1,5 h

Nauka szkolna – problem dziecka czy rodzica?

prelekcja

szkoła

A. Supera

1h

Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży

prelekcja

szkoła

A. Krawczyk

1h

Moje dziecko w Internecie. Jak chronić dziecko przed nałogowymi zachowaniami?

prelekcja

szkoła

A. Krawczyk

1h

„Wspieranie rozwoju zdolności koncentracji uwagi poprzez doświadczenia zmysłowe – praktyczne ćwiczenia i pomysły”

warsztat dla rodziców kl. „O” /I

przedszkole/szkoła

M. Wesołowska

1- 1,5 h

„Jak pomóc dziecku opanować trudną sztukę czytania i pisania?”

warsztat dla rodziców kl.I-III

szkoła podstawowa

M. Wesołowska

1 – 1,5h

Konsekwencje prawne i psychologiczne stosowania przemocy wobec dzieci

prelekcja

szkoła podstawowa

A. Krawczyk

st. posterunkowy

I. Brugger – Majewska

45 min.

Tytuł  formy

Forma

Miejsce

Osoby odpowiedzialne

Czas realizacji

Przesiewowe badania logopedyczne

diagnoza dzieci 5-6 letnich

przedszkole/szkoła

D. Rzepecka

M. Nagórska – Jacak

_

Badania komputerowe potencjału zawodowego

diagnoza uczniów kl. III gimnazjów

gimnazja

E. Safianowska

_

Zajęcia z budowania wartości

warsztat dla uczniów kl. II i III gimnazjum

gimnazja

E. Safianowska

Jedna jednostka lekcyjna

„W twórczej podróży” – rozwijanie postawy twórczej

warsztat dla uczniów  kl. V-VIII

szkoła

Piątkowska

Dwie jednostki lekcyjne

Warsztaty rozwijające prawidłowe relacje rówieśnicze

Warsztat dla uczniów kl.IV-VIII

szkoła

Piątkowska

Dwie godziny lekcyjne

„Mały internauta”

warsztat dla uczniów klas I-III 

szkoła

Supera

Dwie jednostki lekcyjne

„Nasze zalety i wady”

warsztat dla uczniów klas I-III

szkoła

Supera

Dwie jednostki lekcyjne

„Szufladki pamięci”

warsztat dla uczniów klas IV-VII

szkoła

Supera

Dwie jednostki lekcyjne

„Poznajemy Internet”

warsztat dla dzieci 6 letnich

przedszkole

Supera

Ok 1h

„Zaplątani w sieci” – co uzależnia
w cyberprzestrzeni?

warsztat

szkoła

Krawczyk

1 – 1,5 h

Umiejętności chroniące przed nałogowymi zachowaniami.

warsztat

gimnazjum

Krawczyk

1 – 1,5h

Określanie zainteresowań zawodowych
i predyspozycji w aspekcie dalszego kształcenia i wyboru ścieżki edukacyjnej.

warsztat

gimnazjum/szkoła ponadgimnazjalna

Krawczyk

1 -1,5h

Zajęcia zawodoznawcze: pogłębianie wiedzy
o zawodach i rynku pracy, planowanie kariery zawodowej, efektywne metody poszukiwania zatrudnienia, redagowanie dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna.

warsztat

szkoła ponadgimnazjalna

Krawczyk

1 – 1,5h

Profilaktyczne badania pedagogiczne SRD

diagnoza ryzyka dysleksji uczniów kl. I

szkoła podstawowa

M. Wesołowska

Profilaktyczne badania pedagogiczne

diagnoza trudności w pisaniu i czytaniu uczniów kl. IV.

szkoła podstawowa

M. Wesołowska

Tytuł działania

Planowany termin

Czas realizacji

Wspomaganie rozwoju szkoły lub przedszkola poprzez:

pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły,

ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia zdiagnozowanych potrzeb,

zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,

wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

rok szkolny 2017/18

Zadanie realizowane po zgłoszeniu zapotrzebowania przez placówkę

Obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji

6-10 X 2017 r.

Program dostępny na stronie poradni

Obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

„Ja na rynku pracy – moje talenty i moje kompetencje””

16-22 X 2017r.

„Debiut przedszkolaka” – spotkanie adaptacyjne dla rodziców dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną

27-31 VIII 2018r.

Dni otwarte dla nauczycieli i rodziców – dyżur konsultacyjny specjalistów

11 X 2017r.

13 XI 2017r.

11 XII 2017r.

17 I 2018 r.

po  wcześniejszym uzgodnieniu

Konferencja dla nauczycieli i rodziców

III 2018r.

Plastyczny Konkurs Logopedyczny

III – IV 2018 r.

Seminarium – podsumowanie konkursów

V 2018r.