Obszar działania

Gmina Bolimów

Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Bolimowie

SP w Kęszycach

SP w Huminie

ZSP w Bolimowie

GMINA GŁUCHÓW

SP w Głuchowie

SP w Złotej S

P w Michowicach

SP w Janisławicach

SP w Białyninie

SP w Wysokienicach

ZSP w Głuchowie

Gminne Przedszkole w Głuchowie

GMINA GODZIANÓW

ZSO w Godzianowie

SP w Lniśnie

Przedszkole w Godzianowie

GMINA KOWIESY

SP w Kowiesach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Turowej Woli

SP w Jeruzalu

GMINA LIPCE REYMONTOWSKIE

SP w Lipcach Reymontowskich

Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Drzewcach

Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Mszadli

Przedszkole w Lipcach Reymontowskich

GMINA MAKÓW

SP w Makowie

SP w Dąbrowicach

SP w Woli Makowskiej

SP w Świętem

SP w Słomkowie

SP w Pszczonowie

Gminne Przedszkole w Makowie

GMINA NOWY KAWĘCZYN

SP w Trzciannie

SP w Nowym Dworze

SP w Strzybodze

GMINA SKIERNIEWICE

SP w Dębowej Górze

SP w Mokrej Lewej

SP w Miedniewicach

SP w Mokrej Prawej

SP w Sierakowicach Prawych

SP w Żelaznej

Dom Dziecka w Strobowie

GMINA SŁUPIA

SP w Słupi

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zagórzu

SP w Winnej Górze