46 834 59 66 ppppskce@op.pl

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna jest publiczną placówką oświatową. Została założona w maju 2001 r. Prowadzi działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną i doradczą skierowaną do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i nauczycieli.

Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy
w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologicznopedagogicznej, związanej
z wychowywaniem  i kształceniem dzieci i młodzieży.

Oferujemy szeroki zakres badań diagnostycznych, konsultacji, terapii, zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i bezpłatne.

 

KADRA

mgr Barbara Gogol – pedagog – Dyrektor Poradni

mgr Alina Marzena Wesołowska – pedagog

mgr Agnieszka Supera – pedagog

mgr Anna Jaskólska – oligofrenopedagog, terapeuta EEG BFB (urlop)

mgr Aneta Piątkowska – psycholog

mgr Emilia Safianowska – psycholog, doradca zawodowy, terapeuta SI

mgr Anna Krawczyk – psycholog, doradca zawodowy

mgr Agnieszka Siwińska-Iwańczyk – psycholog (urlop)

mgr Dorota Rzepecka – neurologopeda

mgr Monika Nagórska-Jacak – neurologopeda

Lekarze konsultanci:

lek. med. Halina Oręziak – specjalista pediatra, członek Zespołu Orzekającego

dr Sylwia Sobieszczańska – psychiatra dziecięcy

Skontaktuj się z nami

1 + 15 =