HARMONOGRAM POSIEDZEŃ ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach I semestr roku szkolnego 2019/2020

175

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach I semestr roku szkolnego 2019/2020

18.09.2019r. 24.09.2019r. 22.10.2019r. 20.11.2019r. 16.12.2019r. 23.01.2020r.