EEG BIOFEEDBACK

Miniprzewodnik po „Terapii EEGBiofeedback”

W Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach od 2009r. prowadzona jest terapia metodą EEGBiofeedback przez certyfikowanego neuroterapeutę II stopnia.

Co to jest EEGBiofeedback?

To nowoczesna metoda naturoterapii instrumentalnej, która wykorzystuje wiedzę z zakresu medycyny, psychologii, pedagogiki i bioinżynierii. Została opracowana przez naukowców z amerykańskiego ośrodka lotów kosmicznych NASA. Polega na wykorzystywaniu biologicznego sprzężenia zwrotnego, czyli zwrotnie otrzymywanej przez pacjenta informacji o bieżącej pracy jego mózgu. Na podstawie tej informacji pacjent uczy się w sposób świadomy i kontrolowany wpływać na pracę swojego mózgu. Metoda jest przyjazna, przyjemna i bezpieczna. W naszej placówce polecana jako terapia wspomagająca i alternatywna (dla innych działań terapeutycznych, medycznych i farmakologicznych).

Jaki jest cel tej metody?

– Wyregulowanie aktywności fal mózgowych, których wartości i układ zaburzony został poprzez długotrwałe działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych. – Zoptymalizowanie pracy mózgu, wykorzystywanie jego coraz większych obszarów poprzez uzyskiwanie możliwie najlepszych wartości i proporcji w układzie fal mózgowych.

Dla kogo przeznaczona jest ta metoda?

EEGBiofeedback przeznaczona jest zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych, którzy: – potrzebują i chcą się rozwijać, – chcą wykorzystywać drzemiący w nich potencjał możliwości, – posiadają różne dysfunkcje.

Co możemy ćwiczyć dzięki tej metodzie?

Systematyczne treningi mogą poprawić (np.):

 • funkcje poznawcze,
 • koncentrację,
 • uwagę, pamięć,
 • możliwości uczenia się,
 • rozwój mowy,
 • możliwości twórcze,
 • organizację i planowanie swoich działań,
 • sen,
 • funkcjonowanie sfery emocjonalnej,
 • niwelować stres,
 • napięcia mięśniowe,
 • osiągać stan relaksu.

Jak wygląda trening?

Terapeuta przed rozpoczęciem sesji przykleja pacjentowi na głowie (w ściśle określonych miejscach) elektrody rejestrujące fale mózgowe. Specjalista na swoim monitorze widzi fale mózgowe pacjenta w postaci wykresu fal dominujących i fal słabych. Dzięki temu reguluje w programie (za pomocą ustawień suwaków) fale, które należy promować, stymulować, i te, które należy redukować. Wszystko to dzieje się kiedy po uruchomieniu programu i wybraniu wideo pacjent śledzi grę na swoim monitorze oraz próbuje nią kierować własną wolą i umysłem. Komputer dźwiękiem sygnalizuje, kiedy praca mózgu jest dobra i stosownie ją nagradza punktami (to właśnie w tym momencie następuje sprzężenie zwrotne).

Jedna sesja składa się z 10 rund (każda po 3 min.). Najlepsze efekty uzyskuje się przy 2-3 sesjach w tygodniu; spotkania nie mogą odbywać się jednak rzadziej niż raz w tygodniu. Cykl minimum proponowany w naszej Poradni to 16-18 spotkań (w zależności od możliwości rodziców, dziecka i oczekujących na terapię chętnych). To ilość zajęć, po której powinno być widoczne pewne zredukowanie zgłaszanych przez pacjenta problemów; powinno także dojść po takim czasie do utrwalenia efektów treningu. Podkreślić należy, że efekt działania tej metody zależy od systematyczności, zaangażowania pacjenta, indywidualnych możliwości neuroplastycznych mózgu i złożoności problemu. Badania wskazują, iż skuteczność metody to ok. 80-90%.

Zapraszamy do udziału w terapii EEGBiofeedback, przekonaj się jak działa. Dodatkowe, szczegółowe informacje o zasadach udziału w sekretariacie Poradni nr tel. 46 834 59 66