Cele i zadania

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna jest publiczną placówką oświatową. Została założona w maju 2001 r. Prowadzi działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną i doradczą skierowaną do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i nauczycieli.

Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy
w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologicznopedagogicznej, związanej
z wychowywaniem  i kształceniem dzieci i młodzieży.

Oferujemy szeroki zakres badań diagnostycznych, konsultacji, terapii, zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i bezpłatne.