Komunikat

Komunikat

Ze względu na ogłoszony w kraju stan epidemii i związane z nim czasowo ograniczone funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, zalecenia dotyczące minimalizowania kontaktów indywidualnych, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skierniewicach proponuje...
Komunikat

Komunikat

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skierniewicach za zgodą organu prowadzącego Powiatu Skierniewickiego na podstawie §18 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w...
HARMONOGRAM DYŻURÓW SPECJALISTÓW 2019/2020

HARMONOGRAM DYŻURÓW SPECJALISTÓW 2019/2020

25.11.2019r. pedagog Anna Jaskólska 19.12.2019r. psycholog Agnieszka Siwińska-Iwańczyk 09.01.2020r. pedagog Marzena Wesołowska 12.02.2020r. logopeda Dorota Rzepecka 13.03.2020r. psycholog Aneta Piątkowska 23.04.2020r. pedagog Agnieszka Supera 12.05.2020r. logopeda...