Komunikat

Komunikat

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skierniewicach zawiadamia o przedłużeniu zawieszenia zajęć specjalistycznych oraz diagnoz do 10.04.2020 r. W sprawach pilnych prosimy o kontakt z poradnią drogą telefoniczną: 46 834 59 66 bądź na adres...
Komunikat

Komunikat

Ze względu na ogłoszony w kraju stan epidemii i związane z nim czasowo ograniczone funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, zalecenia dotyczące minimalizowania kontaktów indywidualnych, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skierniewicach proponuje...
Komunikat

Komunikat

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skierniewicach za zgodą organu prowadzącego Powiatu Skierniewickiego na podstawie §18 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w...