Akademia Dobrego Rodzica

220

Akademia Dobrego Rodzica – to cykl prelekcji organizowanych w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skierniewicach, przeznaczony dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, którzy chcą podnieść kompetencje w zakresie prawidłowego stymulowania rozwoju mowy i funkcji odpowiadających za nabywanie umiejętności edukacyjnych oraz rozwijać swoje umiejętności wychowawcze.

Realizowane w ramach projektu Akademii działania poradni mają charakter prewencyjny, ich najważniejsze cele to min.:

1. poszerza nie wiedzy dotyczącej prawidłowego rozwoju dziecka w różnych obszarach,

2. nabywanie umiejętności pozwalających prosto i „mądrze” wspierać rozwój dziecka,

3. pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych w przyszłości i zapob ieganie ich występowaniu poprzez:

 • przekazanie rodzicom niezbędnej wiedzy na temat rozwoju dziecka, mechanizmów psychologicznych wychowania,
 • ćwiczenie umiejętności “mądrego”, czyli konstruktywnego i nie agresywnego reagowania w trudnych sytuacjach wychowawczych, jak również radzenia sobie z częstymi zaburzeniami zachowania u dzieci takimi jak: napady agresji, wybuchy złości, problemy ze spaniem, jedzeniem, itd.

Zapisy w sekretariacie poradni pod numerem tel. 46 834 59 66.

Liczba miejsc ograniczona!

Termin Temat Cele Prowadzący
1. 12 października 2017r.
godz.16.00
Co rodzice wiedzieć powinni , aby dziecko pięknie mówiło.
 • przybliżenie zagadnień dotyczących etapów prawidłowego rozwoju mowy i najczęściej występujących wad wymowy,
 • przedstawienie roli rodziny
  w stymulowaniu prawidłowego rozwoju mowy dziecka.
D. Rzepecka – neurologopeda
2. 9 listopada 2017r.
godz. 16.00
Wyuczona bezradność – jak jej przeciwdziałać
 • przedstawienie symptomów wyuczonej bezradności w zachowaniach dzieci i młodzieży,
 • zapoznanie z konsekwencjami wyuczonej bezradności.
A. Jaskólska – pedagog
3. 14 grudnia 2017r.
godz.16.00
Jak rozwijać u dziecka koncentrację uwagi i pamięć
 • przekazanie wiedzy dotyczącej rozwoju pamięci i koncentracji u dziecka,
 • przykłady zabaw, ćwiczeń, aktywności wspierających koncentrację i pamięć u dziecka.
A. Piątkowska – psycholog
4. 11 stycznia 2018r.
godz.16.00
O przyszłości małego ucznia czyli kilka słów o symptomach ryzyka dysleksji
 • przekazanie wiedzy na temat dysleksji oraz zapoznanie rodziców z jej symptomami już w wieku przedszkolnym,
 • przedstawienie rodzicom ćwiczeń, a także zabaw mogących pozytywnie wpływać na rozwój percepcyjno-motoryczny dziecka.
A.Supera – pedagog
5. 8 lutego 2018r.
godz. 16.00
„ Mały terrorysta” – jak sobie radzić z atakami złości u dzieci
 • przedstawienie powodów wybuchów złości u małych dzieci,
 • omówienie sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dziecka.
B. Gogol – pedagog, dyrektor poradni
6. 14 marca 2018r.
godz. 16.00
„Ukraść niewinność” – wpływ współczesnych mediów i Internetu na rozwój małego dziecka
 • przekazanie wiedzy na temat oddziaływania treści kierowanych do małych dzieci przez media, reklamy, zabawki i Internet,
 • omówienie działań niwelujących negatywny wpływ mediów na psychikę dziecka.
E. Safianowska – psycholog
7. 17 kwietnia 2018r.
godz. 16.00
„Świadomy rodzic – kluczem do sukcesu edukacyjnego dziecka”
 • przekazanie wiedzy na temat czynników utrudniających uczenie się na etapie wieku przedszkolnego,
 • omówienie przykładów spontanicznej i nie tylko aktywności dzieci wspierającej ich rozwój.
M. Wesołowska – pedagog
8. 15 maja 2018r.
godz.16.00
Dlaczego o mowę należy dbać? Stan mowy dziecka a trudności edukacyjne i nie tylko.
 • omówienie znaczenia mowy w ogólnym rozwoju dziecka,
 • zapoznanie rodziców z konsekwencjami utrzymujących się w mowie nieprawidłowości,
 • przedstawienie propozycji ćwiczeń stymulujących rozwój mowy.
M. Nagórska- Jacak – neurologopeda